Vergoedingen

Voorschrijven arts

Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen beleid voor aanvraag, vergoeding en verrekening.

Om voor vergoeding van diabetesmaterialen in aanmerking te komen, is er een aanvraag of recept van uw behandelend arts nodig. Hierop dient duidelijk uw medische indicatie te staan. Meestal worden diabetesmaterialen vergoed door uw zorgverzekeraar. Of een product in aanmerking komt voor vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend.

Uw zorgverzekeraar heeft normen vastgesteld voor het verbruik van diabeteshulpmiddelen, deze normen kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.

Indien mogelijk wordt de financiŽle afhandeling rechtstreeks door ons geregeld met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding van diabetes hulpmiddelen volgens Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige Zorg (WlZ) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

cvz logo


Verzekerden met suikerziekte type 1 of 2 die insuline gebruiken of gaan gebruiken kunnen aanspraak maken speciale diabeteshulpmiddelen, zoals bloedafnameapparatuur en een bloedglucosetestmeter. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan een verzekerde ook aanspraak maken op een draagbare (insuline-) infuuspomp.

Eventueel recht op aangepaste uitvoering
Iemand heeft recht op diabeteshulpmiddelen als hij:
- type 1 suikerziekte heeft die met insuline wordt behandeld;
- type 2 suikerziekte heeft en bijna is uitbehandeld met bloedsuikerverlagende middelen en de arts behandeling met insuline overweegt.

Een vergoeding voor diabeteshulpmiddelen geldt voor:
- bloedafnameapparatuur met bijbehorende lancetten;
- bloedglucosetestmeter met bijbehorende teststrips en de noodzakelijke voorlichting over doelmatig gebruik;
- draagbare uitwendige infuuspomp met toebehoren.

De verzekerde moet zelf de vervangingskosten betalen van batterijen en oplaadapparatuur die bij de bloedglucosetestmeter en de draagbare uitwendige infuuspomp zijn geleverd. Kan iemand door zijn lichamelijke beperking geen gebruik maken van reguliere diabeteshulpmiddelen, dan heeft hij recht op een aangepaste uitvoering van bloedafnameapparatuur en een bloedglucosetestmeter.

Lees voor de zekerheid altijd de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekering goed door, om er zeker van te zijn dat diabetesmaterialen voor u worden vergoed.

Links

- Zorginstituut Nederland
- Contactgegevens zorgverzekeraars