Vergoedingen

Voorschrijven arts

Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen beleid voor aanvraag, vergoeding en verrekening.

Om voor vergoeding van therapeutisch elastische kousen in aanmerking te komen, is er een aanvraag of recept van uw behandelend arts nodig. Hierop dient duidelijk uw medische indicatie te staan. Meestal worden therapeutisch elastische kousen vergoed door uw zorgverzekeraar. Of een product in aanmerking komt voor vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend.

Indien mogelijk wordt de financiŽle afhandeling rechtstreeks door ons geregeld met uw zorgverzekeraar.

Let op: medische hulpmiddelen vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over het eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.


Vaak vergoeden zorgverzekeraars 2 paar elastische kousen per 12 of 14 maanden. Soms zijn er nog uitzonderingen op de eerste verstrekking van elastische kousen.

Bij elke verstrekking therapeutisch elastische kousen wordt een standaard aantrekhulpmiddel (glijsokje) geleverd. In sommige gevallen is er vergoeding mogelijk voor een ander aantrekhulpmiddel.

Dit verschilt per zorgverzekeraar, lees dus altijd uw eigen polisvoorwaarden goed door.

Vergoeding van therapeutisch elastische kousen volgens Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige Zorg (WlZ) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

cvz logo


Een verzekerde heeft recht op elastische kousen en eventueel een aantrek-/uittrekhulp als de aderen of lymfevaten het bloed of de lymfe niet meer goed kunnen transporteren. Dit heet ook wel functieverlies. De elastische kousen moeten het functieverlies langdurig compenseren.

Links

- Zorginstituut Nederland
- contactgegevens zorgverzekeraars