Veel gestelde vragen

Hieronder treft u een overzicht van veel gestelde vragen. Heeft u een vraag die hieronder niet wordt beantwoord? Neem dan contact met ons op.


Algemeen

Wat is incontinentie?

Mensen zijn incontinent als zij hun urine of ontlasting niet kunnen ophouden.

Urine incontinentie is géén ziekte op zich maar een symptoom van een onderliggende anatomische en/of functionele afwijking van de lagere urinewegen.

Wanneer heb je een catheter nodig

Over het algemeen krijgen mensen een catheter omdat de urine niet uit de blaas kan lopen.

Of juist omdat spontaan urine uit de blaas loopt (incontinentie), maar dit wil niet zeggen dat iedereen die incontinent is een catheter krijgt. De meeste mensen zelfs niet.

Hoe weet ik welk incontinentieverband ik moet gebruiken?

U krijgt daarover advies van uw huisarts of de incontinentieverpleegkundige. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichte, matige en zware incontinentie.
Vergoeding

Wanneer wordt incontinentiemateriaal vergoed?

U hebt recht op vergoeding van incontinentiemateriaal als u hiervan permanent gebruik van moet maken. Hierbij is de duur van ongewild urine- of ontlastingsverlies leidend.

Ongewild urineverlies
U krijgt materiaal vanaf een duur van 2 maanden vergoed.
 
Ongewild ontlasting 
U krijgt materiaal vanaf een duur van 2 weken vergoed.

In een terminale situatie wordt incontinentiemateriaal ook voor korte duur vergoed. U hebt geen recht op vergoeding bij kortdurende incontinentieklachten (zoals t.g.v. zwangerschap of na een operatie). Ook als de incontinentie vanzelf geneest (na bijvoorbeeld griep) of binnen afzienbare tijd afdoende behandeld kan worden  door bijvoorbeeld bekkenbodemtherapie hebt u geen recht op vergoeding van incontinentiematerialen.

Uw behandelend arts of medisch specialist stelt vast of uw klachten van binnen afzienbare tijd verholpen kunnen worden of genezen zijn.

Op welke vergoeding heb ik recht?

De kosten van het door ons geleverde incontinentiemateriaal worden volledig uit de basisverzekering vergoedt.

Hebt u nog verplicht en/of vrijwillig eigen risico open staan, dan verrekent uw zorgverzekeraar dit met u.

Wilt u extra incontinentiemateriaal geleverd krijgen, dan kunt u dit bij ons aangeven. De extra kosten moet u dan wel zelf betalen.

Wordt al het materiaal vergoed?

Niet al het materiaal dat bij incontinentie ingezet wordt, wordt vergoed. U hebt geen recht op wasbaar incontinentiemateriaal en kleding.

Netbroekjes, om het materiaal op zijn plaats te houden, worden echter wel vergoed.

Hoe wordt de materiaal- en merkkeuze vastgesteld?

Aan de hand van het intakegesprek stellen wij vast welke zorgoplossing voor u het beste zou kunnen zijn. Als u dat wenst, krijgt u een proefpakket thuisgestuurd. Dan kunt u rustig uitproberen of het materiaal aan uw verwachtingen voldoet.

U kunt zelf bepalen welk incontinentiemateriaal het beste functioneert. Mocht u nog vragen hebben dan kunt dit bespreken met onze incontinentieverpleegkundige. Eventueel overleggen wij nog met uw arts of verpleegkundige, voor nader advies en afstemming.

Kan de materiaal- en merkkeuze tussentijds worden bijgesteld?

Jazeker. Bij elk contactmoment vragen wij u of er sprake is van een verandering in uw situatie en zo ja welke veranderingen dit zijn. 

Uw pakket kan indien gewenst aangepast worden. Eventueel overleggen wij nog met uw arts of verpleegkundige, voor nader advies en afstemming.