Vergoedingen

Voorschrijven arts

Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen beleid voor aanvraag, vergoeding en verrekening.

Om voor vergoeding van incontinentiematerialen in aanmerking te komen, is er een aanvraag of recept van uw behandelend arts nodig. Hierop dient duidelijk uw medische indicatie te staan. Meestal worden incontinentiematerialen vergoed door uw zorgverzekeraar. Of een product in aanmerking komt voor vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend.

Uw zorgverzekeraar heeft normen vastgesteld voor het verbruik van incontinentiematerialen, deze normen kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.

Indien mogelijk wordt de financiŽle afhandeling rechtstreeks door ons geregeld met uw zorgverzekeraar.


Vragen?
Heeft u een vraag over de vergoeding van incontinentiematerialen, kijk dan eerst bij de 'veel gestelde vragen'. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.


Vergoeding van incontinentie materialen volgens Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige Zorg (WlZ) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

cvz logo


Vergoeding van verzorgingsmiddelen
Voor iedere verzekerde geldt een vergoeding voor de volgende verzorgingsmiddelen:
- urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken om deze aan het been of het bed te bevestigen;

- katheters, voor zover nodig met toebehoren zoals schoonmaakdesinfectiemiddelen, receptaculum en glijvloeistof. Onder katheters vallen ook plascondooms;

- spoelapparatuur voor anaalspoelen, voor zover nodig met toebehoren, als de verzekerde ernstige problemen heeft met de ontlasting door anatomische of functionele afwijkingen aan de darm of de anus of van de zenuwvoorziening daarvan;

- stomavoorzieningen;

- incontinentie-absorptiemateriaal.


Incontinentie-absorptiemateriaal
De volgende producten vallen onder incontinentie-absorptiemateriaal:
- wegwerpinlegluiers en Ėluierbroeken voor incontinentie;
- wasbare inlegluiers en luierbroeken voor incontinentie;
- anaaltampons en anaalpluggen;
- beschermende onderleggers.

Hieronder vallen niet:
- duurzame fixatiebroeken van textiel en wegwerpfixatiebroeken (netbroeken);
- incontinentiematras.


Inlegluiers en luierbroeken
Verzekerden ouder dan 5 jaar komen voor wegwerp- of wasbare inlegluiers en luierbroeken in aanmerking:
- als de incontinentie voor faeces (ontlasting) langer dan twee weken bestaat of de incontinentie voor urine langer bestaat dan twee maanden;

- ter ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining voor de behandeling van urine-incontinentie, die worden gegeven en voor de duur van deze therapie;

- bij ziektebeelden waarvan duidelijk is dat incontinentie niet vanzelf geneest of waarbij de bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet zullen helpen.

Als er sprake is van een niet-fysiologische (niet-natuurlijke) vorm van incontinentie bestaat aanspraak vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Er bestaat geen aanspraak als de incontinentie alleen 's nachts optreedt (enuresis nocturna).


Beschermende onderleggers
Een verzekerde kan alleen aanspraak maken op beschermende onderleggers als het verlies van bloed, ontstekingsvocht, vocht, urine of ontlasting dusdanige hygiŽnische problemen oplevert, dat deze alleen door het gebruik van bedbeschermende onderleggers kunnen worden opgelost.


Lees voor de zekerheid altijd de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekering goed door. Om er zeker van te zijn dat incontinentiematerialen voor u worden vergoed.


Links

- Zorginstituut Nederland
- contactgegevens zorgverzekeraars