Vergoeding

Voorschrijven arts

Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen beleid voor aanvraag, vergoeding en verrekening.

Om voor vergoeding van orthopedische hulpmiddelen in aanmerking te komen, is er een aanvraag of recept van uw behandelend arts nodig. Hierop dient duidelijk uw medische indicatie te staan. Meestal worden orthopedische hulpmiddelen vergoed door uw zorgverzekeraar. Of een product in aanmerking komt voor vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend.

Indien mogelijk wordt de financiële afhandeling rechtstreeks door ons geregeld met uw zorgverzekeraar.

Let op: medische hulpmiddelen vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over het eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. 

 

Vergoeding van orthopedische hulpmiddelen volgens Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige Zorg (WlZ) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

cvz logo


Vergoeding van hulpmiddelen voor het bewegingssysteem
Hulpmiddelen voor het bewegingssysteem helpen een verzekerde bij aandoeningen of stoornissen die het bewegen of handelen bemoeilijken.

Orthesen, braces en orthepedisch schoeisel
Hulpmiddelen voor het bewegingssysteem worden gebruikt door mensen met klachten gerelateerd aan het houdings- en bewegingsapparaat. Het gaat daarbij om orthesen of orthetische hulpmiddelen die uitwendig worden aangebracht. De aandoeningen die klachten veroorzaken, zijn zeer divers en de behandeling ervan valt onder verschillende specialismen. Deze hulpmiddelen worden onder meer gebruikt voor de behandeling van letsels en aandoeningen van de wervelkolom, bot- en peesletsels, artrose, instabiele gewrichten, voetafwijkingen en verlamming. Er komen veel verschillende hulpmiddelen voor vergoeding in aanmerking zoals korsetten voor afwijkingen aan de wervelkolom, halskragen, orthopedische beugelapparatuur, verschillende braces, orthopedische schoenen en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen. Het confectieschoeisel zelf komt voor eigen rekening.

Breukbanden
Een breukband, anders dan bij parastomale hernia, valt niet onder de te verzekeren prestatie ‘hulpmiddelen bij stoornissen gerelateerd aan het bewegingssysteem’.
Tijdelijk gebruik van een breukband ter overbrugging van een wachttijd op een operatie valt onder de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden’. Dit betekent dat de breukband in dat geval voor rekening van het ziekenhuis komt.
Breukbanden bij parastomale hernia vallen onder de hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies gerelateerd aan urinelozing en defecatie: stomamaterialen. Zie Verzorgings- en verbandmiddelen.


Indicatie
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van hulpmiddelen voor het bewegingssysteem is bepaald dat er sprake moet zijn van een ernstige aandoening en dat het niet mag gaan om hulpmiddelen die uitsluitend bij sportactiviteiten zijn aangewezen. Eenvoudige orthesen zoals steunzolen worden dan ook niet vergoed op grond van de basisverzekering.

Links

- Zorginstituut Nederland
- contactgegevens zorgverzekeraars