Vergoedingen

Voorschrijven arts


Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen beleid voor aanvraag, vergoeding en verrekening.

Om voor vergoeding van stomamaterialen in aanmerking te komen, is er een aanvraag of recept van uw behandelend arts nodig. Hierop dient duidelijk uw medische indicatie te staan. Meestal worden stomamaterialen vergoed door uw zorgverzekeraar. Of een product in aanmerking komt voor vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend.

Uw zorgverzekeraar heeft normen vastgesteld voor het verbruik van stomahulpmiddelen, deze normen kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.

Indien mogelijk wordt de financiŽle afhandeling rechtstreeks door ons geregeld met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding van stomamaterialen volgens Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige Zorg (WlZ) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

cvz logo

Stomavoorzieningen

Een verzekerde heeft recht op een vergoeding voor de volgende stomavoorzieningen:

- systemen om op een stoma te bevestigen voor de opvang van faeces of urine, bestaande uit opvangzakjes en kleefplaten, de daarbij benodigde hulp en verbindingsstukken (hieronder vallen ook gordels om de stomazakjes te bevestigen), opvulmaterialen, reinigingsgaasjes, wegwerpzakjes, spoelapparatuur met toebehoren, stomapluggen, stomapleisters en indikmiddelen;

- noodzakelijke huidbeschermende middelen, voor zover de verzekerde daarop niet al aanspraak heeft via de gewone farmaceutische hulp;

- afdekpleisters en katheters, bestemd voor een continent (blijvend) stoma;

- stomabeschermers voor mensen bij wie het strottenhoofd is verwijderd (laryngectomie): camouflagebeffen en douchebeschermers met een kunstmatige luchtwegingang. Voorwaarde is dat deze hulpmiddelen niet als kledingstuk of verbandmiddelen zijn te beschouwen.


Breukbanden
Breukbanden bij parastomale hernia vallen onder de hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies gerelateerd aan urinelozing en defecatie: stomamaterialen.
Tijdelijk gebruik van een breukband ter overbrugging van een wachttijd op operatie valt onder de te verzekeren prestatie Ďgeneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te biedení. Dit betekent dat de breukband bij parastomale hernia in dat geval voor rekening van het ziekenhuis komt.

Voorbeeld vergoeding stomamaterialen

Hieronder staan de vuistregels vergoeding stomamaterialen. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar. Raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden om er zeker van te zijn wat uw zorgverzekeraar vergoedt.  

Colostoma
Voorbeeld 1-delig systeem: Afhankelijk van uw zorgverzekeraar worden 2 Š 3 zakjes per dag vergoed.

Voorbeeld 2-delig systeem: Afhankelijk van uw zorgverzekeraar worden 2 Š 3 huidplakken per week  en 1 zakje per dag vergoed.


Ileostoma
Voorbeeld 1-delig systeem: Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt 1 zakje per dag vergoed.

Voorbeeld 2-delig systeem: Afhankelijk van uw zorgverzekeraar worden 2 Š 3 huidplakken per week en 1 zakje per dag vergoed.