Vergoedingen

Voorschrijven arts

Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen beleid voor aanvraag, vergoeding en verrekening.

Om voor vergoeding van wondmaterialen in aanmerking te komen, is er een aanvraag of recept van uw behandelend arts en ZN formulier nodig. Hierop dient duidelijk uw medische indicatie te staan. Meestal worden wondmaterialen vergoed door uw zorgverzekeraar. Of een product in aanmerking komt voor vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend.

Uw zorgverzekeraar heeft normen vastgesteld voor het verbruik van wondmaterialen, deze normen kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.

Indien mogelijk wordt de financiŽle afhandeling rechtstreeks door ons geregeld met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding van wondmaterialen volgens Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige Zorg (WlZ) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

cvz logo

Vergoeding van verbandmiddelen
Een verzekerde heeft recht op verbandmiddelen voor ernstige aandoeningen waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen nodig is.

Links

- Zorginstituut Nederland
- Contactgegevens zorgverzekeraars